Nabídka

Z hlediska odborného zaměření v restaurátorské praxi, se specializuji na práce s materiály jako je kámen, dřevo, či sádra. Tyto materiály mohu zaštítit licencí s povolením na restaurování kulturních památek, která jsou výtvarnými díly , nebo uměleckořemeslnými pracemi.
Ve volné tvorbě se rovněž specializuji na rozličné druhy kamene, dřevo, kovy s nízkým bodem tání a sádru.

Profesionální přístup zajišťuji v oborech: restaurování, sochařství, kamenosochařství včetně kopií, kamenické práce, opravy historických interiérů i exteriérů a zlacení.
Provádím také kopie z přírodního nebo umělého kamene s cílem pokrýt poptávku klienta na základě velkého spektra výtvarného a řemeslného zpracování. Vedle tradičních sochařských materiálů a technik nabízím i současné technologické metody.
Součástí nabídky jsou i restaurátorské průzkumy, záměry a laboratorní analýzy.

Ostatní práce

  • Restaurátorské průzkumy, záměry, laboratorní analýzy
  • Běžná údržba (čistění, preventivní ochrana)
  • Zlacení a stříbření plátkovým zlatem/stříbrem
  • Přemísťování objektů
  • Návrhy technologií
  • Rekonstrukce částečně dochovaných nebo nedochovaných děl
  • Sochařské práce na zakázku (portrétování lidí i Vašich mazlíčků, plastika do interiéru i exteriéru)