Vítejte na stránkách sochaře a restaurátora

MgA.Ondřeje Špáse, akad.soch.rest.

Restaurování jsem studoval na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru "restaurování děl sochařských"  pod vedením Prof.Petra Siegla. Od roku 2011 jsem držitelem licence MKČR na restaurování polychromovaných sochařských děl ze dřeva a nepolychromovaných sochařských děl z kamene a sádry.

čj. MK: 4139/2011 OPP ze dne 14.1.2011 monumnet.npu.cz/restauratori/list.php?KodOk=0&Rest=%A9p%E1s&Povo=&Od=

studia: Střední uměleckoprůmyslová škola Hořice v Podkrkonoší - obor restaurování a konzervování kamene, Akadémia umení v Banské Bystrici (SK) - ateliér sochárstvo (2 roky), Akademie výtvarných umění v Praze - ateliér restaurování sochařských děl (6 let)

Kromě vlastního restaurování zajišťuji pro města, obce a soukromé osoby poradenskou činnost v oblasti péče o památky, restaurátorské průzkumy a odborné transfery sochařských uměleckých děl. Restaurátorské zprávy doplněné režimem památky, včetně fotografické dokumentace.

Další činností je: sochařské práce, fotografování